Zemní práce, půjčovna stavebních strojů - WALTR stroje s.r.o.

Olomouc - Přáslavice

Poskytujeme služby v následujících odvětvích:


ZEMNÍ PRÁCE PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ

Služby - zemní práce

 • výkopové práce
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • výkopy základů a základových pásů
 • výkopy pro bazény a jímky
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • rovnání a svahování terénu
 • demolice objektů
 • řezání živičných ploch a betonu, jejich odstraňování, zajištění, popř. likvidace (recyklace)
 • úpravy podloží
 • výstavba zpevněných ploch a komunikací
 • osazení silničních, chodníkových obrub
 • doprava stavebního materiálu
 • doprava zemin a sypkých materiálů
 • odvoz stavebního odpadu, sutě
 • pronájem malo i velkoobjemových kontejnerových van

Ceny jednotlivých úkonů najdete v našem ceníku

Copyright: http://www.waltrstroje.cz | Powered by: Chlapi v akci | Design & created by:Přemysl Klas | XHTML | CSS2